Nofisol - BIM


Nofisol heeft wederom geluisterd naar de markt en is nu BIM Ready !

Vooruitlopend op de markt heeft Nofisol, samen met CAD & Company, naast de STABU Bouwbreed bestektekstenbibliotheek, nu voor al haar Nofisol brand- en geluidschotten een complete BIM bibliotheek gebouwd.

Modelleurs die werken met Revit, AutoCAD en diverse andere software kunnen nu de Nofisol BIM objecten gratis exporteren uit de BUILDINGCONTENT Bibliotheek of downloaden vanaf de Nofisol website. Steeds meer professionals downloaden onze gratis Nofisol BIM objecten en ervaren het gebruiksgemak van onze BIM bestanden.

Wat is BIM?

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.  BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen.

Kracht

De grote kracht van virtueel bouwen met een Bouw Informatie Model is integraal samenwerken. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging. De verschillende disciplines aan het bouwwerk worden door verschillende bedrijven gedaan, die meestal ieder met hun eigen soort 3D BIM-software werken. De grootste hobbel in het samenwerken is dan ook het uitwisselen van 3D BIM-gegevens.

Het integraal samenwerken in een BIM biedt voordelen voor alle partijen binnen het bouwproces. In het traditionele bouwproces maakt elke partij “opnieuw” het plan met zijn/haar interpretatie van hetgeen zij krijgt van haar voorganger. Met een BIM Model kan gelijktijdig in hetzelfde model worden gewerkt. Hierdoor wordt de snelheid van het proces gecombineerd met minder fouten (clashcontrole).

Binnen het BIM proces is het mogelijk d.m.v. één of meerdere modellen samen te werken zodat ontwerp beslissingen direct op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierdoor zullen er minder ontwerpverschillen tijdens de bouw aan het licht komen wat weer resulteert in minder (faal)kosten.

Voor meer vragen over onze BIM bibliotheek of andere zaken kunt u uiteraard bij ons BIM team terecht.